Vanhakylä manor

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2007
Major/Subject
Arkkitehtuurin historia
Mcode
A-27
Degree programme
Language
fi
Pages
116
Series
Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää Tuusulanjärven rannalla sijaitsevan VanhankyIän kartanon historiaa ja erityisesti rakentamishistoriaa päärakennusten osalta. Erityisesti tutkimuksessa on selvitetty miespihan rakennusten historiaa, rakenteita ja kuntoa - keskittyen nykyiseen 1790-1850-luvuilla rakennettuun päärakennukseen, Isoon Pytinkiin käyttäen vertailutietona aiempaa päärakennusta, Yläpytinkiä. Pääkohteesta on laadittu mittauspiirustukset, huoneinventointikortit ja kohteen julkisivut on kuvattu mustavalkonegatiiville, mutta pääasiallinen kuvausmuoto on ollut digitaalinen. Työ on ollut osa suurempaa kokonaisuutta, johon sisältyi koko Vanhankylänniemen rakennuskannan ja -historian selvitys. Tutkimuksessa on käytetty vertailevina tiedonlähteenä itse rakennusta, eri arkistolähteistä löytyneitä valokuvia ja kirjanpitoaineistoa sekä kirjallisuustietoja. Työn kuluessa tein myös muutamia haastatteluja ja havaitsin aiemmin muistiinmerkitsemätöntä lähihistoriaan liittyvää tietoa myös paikallislehdistä, sillä kohde lähiympäristöineen on ollut viimeaikoina kunnallistaloudellisessa polttopisteessä. Pääasiallisena tavoitteenani on ollut löytää päärakennuksen arvokkaat piirteet niin symbolisella kuin konkreettisella tasolla. Ensin mainittua tavoitetta edustaa Pekka Halosen "Avannolla" maalauksen taakse kätkeytyvän maiseman todellisuus eli kohteeni väritys että kyseisen maisemanäkymän merkitys suuren yleisön suhtautumisessa kohteeseen. Johtopäätöksenä tästä oli, että taiteilijan kunnianhimo on saanut Halosen rikkomaan hänen omat periaatteensa ja vaaleanpunainen rakennus sai maalauksessa keltaisen sävyn, mikä on vuosikymmeniä johtanut jälkipolvia harhaan kartanon värityksen suhteen. Konkreettisella tasolla olen etsinyt rakennuksen alkuperäisiä rakennedetaljeja ja mitannut että piirtänyt ne talteen. Lopullisena tavoitteena on ollut löytää rakennukselle uusi korvaava, rakennuksen historiallista arvoa vastaava, jossain määrin tuottava käyttö. Nykyinen käyttö ravintolakuppilana ja majoitustilana voidaan korvata pitokartanolla ja kahvilatoiminnalla, majoitustoiminnan siirtyessä kokonaan erillisiin rakennuksiin ja keittiön siirtyessä uudisrakennukseen. Nykyisellään Vanhankylän kartanon päärakennus on julkisessa omistuksessa eikä siitä niin ollen ole kukaan henkilökohtaisessa vastuussa, toisin sanoen, rakennus on saanut rauhassa rapistua ja lahota ilman, että kukaan on kokenut tapahtunutta omaksi häpeäkseen.
Description
Supervisor
Niskanen, Aino
Thesis advisor
Helander, Vilhelm
Keywords
manor, kartano, provincial empire style, talonpoikaisempire, 18th-19th century provincial manors, 1700-1800-luvun maalaiskartanot, cultural and humanized landscape, kulttuurimaisema, Pekka Halonen, Pekka Halonen, Stålhane, Stålhane-suku, Nyberg, Nyberg-suku, Åström, omenatarhat, garden
Other note
Citation