Sampling device for cell research

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
46 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Biologisten ilmiöiden matemaattinen mallintaminen vaatii erittäin suuren määrän mittaustietoa biologisten organismien rakenteesta ja niiden käyttäytymisestä. Tämän vuoksi on kehitettävä entistä tehokkaampia ja pidemmälle automatisoituja biologisen tiedon aineistontuotto- ja käsittelymenetelmiä. Tässä diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin ohjelmisto solututkimuksessa käytettävälle automaattiselle näytteenottolaitteistolle, jolla voidaan ottaa näytteitä koeputkiin solujen kasvatusaltaista haluttuina ajanhetkinä. Laitteiston avulla tutkittavista soluista kerätään tietoa, jota käytetään hyväksi biologisten organismien matemaattisten mallien rakentamisessa. Näytteenottoprosessia kontrolloidaan askelmoottoreiden, venttiilien, pumpun sekä tietokoneen avulla. Tietokoneohjelmiston tehtävänä on huolehtia oikea-aikaisesti laitteiston ohjauksesta nopean automaattisen näytteenoton saavuttamiseksi. Ohjelmistoon toteutettiin tarvittavan laitteiston ohjauksen lisäksi myös graafinen käyttöliittymä. Ohjelmiston toteutus onnistui hyvin ja tavoitteet, jotka oli asetettu näytteenottonopeudelle ja -tarkkuudelle toteutuivat. Tulevaisuudessa näytteenottolaitteiston kehittämistä ja laajentamista on tarkoitus jatkaa edelleen.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Vesanen, Osmo
Keywords
sampling device, näytteenottolaitteisto, fraction collector, biologinen mallinnus, biological modelling, ohjelmisto, software
Other note
Citation