Geografisen aineiston arkistointijärjestelmän määrittely ja aineiston käsittelyn työnkulku

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1995
Department
Rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto
Major/Subject
Geodesia
Mcode
Maa-6
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Artimo, Kirsi
Keywords
Other note
Citation