Aluepalon estäminen puukerrostaloalueella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Kanerva, Pekka
Thesis advisor
Laaksonen, Juha-Pekka
Keywords
aluepalo, turvaetäisyys, puukerrostalo, lämpösäteily, lämpövirrantiheys, rakenteellinen paloturvallisuus, leviäminen, estäminen, conflagration, safety distance, multi-storey timber building, radiation, heat flux, structural fire design, fire spread, prevention
Other note
Citation