Virtuaalivaluuttojen tuloverotus: olennaiset verokysymykset ja vero-ongelmat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
61 + liitt. 4
Series
Abstract
Kansallisten valuuttojen rinnalle on ilmestynyt sähköiseksi rahaksi luonnehdittuja virtuaalivaluuttoja, joita käytetään pienissä määrin vaihdannan välineenä sekä myös sijoituskohteena. Tunnetuin virtuaalivaluutta on Bitcoin, joka omaa suurimman markkinaosuuden virtuaalivaluuttojen kesken. Virtuaalivaluutat pohjautuvat lohkoketjun ja louhinnan käsitteiden ympärille, jotka ovat olleet laajalti teknistieteellisen tutkimuksen kohteena. Virtuaalivaluuttojen tuloverotus on puolestaan vain vähän tutkittu aihe. Niiden verotukseen liittyy useita kysymyksiä, jotka perustuvat louhintatuloihin, luovutusvoittoihin sekä menetyksiin. Verokysymysten tutkiminen on ajankohtaista, koska tuloverolaki ei omaa nimenomaisia säädöksiä virtuaalivaluuttojen verotuksesta, eikä oikeuskäytäntöä ole muodostunut. Verotuskäytännön osaamiseksi verovelvolliset ovat joutuneet tukeutumaan Verohallinnon ohjeeseen virtuaalivaluuttojen tuloverotuksesta. Verohallinnon ohje ei kuitenkaan ole tyhjentävä, vaan puutteellisuuksia on havaittu muun muassa louhintakulujen vähennyskelpoisuuden sekä välillisen sijoittamisen verokohtelussa. Sijoittamiseen ja tulonhankkimistoimintaan liittyvät myös menetyksen riskit, jotka koskevat yhtä lailla virtuaalivaluuttoja. Jo tähän mennessä on tapahtunut mittavia menetystapauksia virtuaalivaluutoissa, muun muassa pyramidipelien ja hakkerointi-iskujen seurauksena. Toisin sanoen virtuaalivaluutoissa voi realisoitua menetyksiä muusta kuin pelkästä arvonlaskusta johtuen. Tuloverolain mukaisten menetysten vähennyskelpoisuudessa on tulkintaongelma vakiintuneen verotuskäytännön ja ratkaisun KHO: 2014:21 eroavaisuuksien vuoksi. Tutkimus käsittelee virtuaalivaluuttojen tuloverokysymyksiä sekä menetyksistä koituvia vero-ongelmia oikeusdogmaattisella tutkimusotteella. Vastauksia tutkimusongelmaan haetaan oikeuslähdeopin eri tasoilta. Tutkimuksen tavoitteena on havainnollistaa perusteet virtuaalivaluuttojen tuloverotuksesta sekä antaa vastauksia niihin seikkoihin, joita Verohallinnon ohje jättää kertomatta.
Description
Thesis advisor
Viitala, Tomi
Keywords
Bitcoin, tuloverolaki, virtuaalivaluutta, menetys, louhinta, luovutus
Other note
Citation