Rinnakkaisuus – näkökulmia elokuvaajan ja elokuvaohjaajan roolien välillä liikkumiseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2018
Department
Major/Subject
Elokuvaohjaus
Mcode
Degree programme
Elokuvataide
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Opinnäyte käsittelee elokuvaajan ja elokuvaohjaajan työroolien välillä liikkumista. Aihetta tutkitaan näiden ammattien sisältöjen ja niihin liittyvien identiteettien kautta. Lisäksi tutkitaan sitä, kuinka kahdessa ammatissa toimiminen ja niiden välillä liikkuminen vaikuttavat henkilön asemaan elokuva-alalla. Opinnäytettä varten haastateltiin kolmea suomalaista elokuva-alan ammattilaista, jotka toimivat tai ovat toimineet sekä elokuvaajan että elokuvaohjaajan rooleissa: Pirjo Honkasalo, Jarkko T. Laine ja J.P. Passi. Näistä erillisistä haastatteluista koostettu keskustelunomainen kokonaisuus muodostaa opinnäytetyön rungon, johon linkitetään niin kirjoittajan omia kokemuksia kuin kansainvälisten ohjaajien ja kuvaajien näkemyksiäkin. Elokuvaajan ja elokuvaohjaajan työnkuvien todetaan olevan sisällöiltään useimmiten vahvasti päällekkäisiä, mutta päällekkäisyyden aste voi vaihdella laajasti. Samoin todetaan, että siinä, kuinka kahden ammatin välillä vuorottelevat ohjaaja-kuvaajat identifioituvat näiden ammattien edustajiksi, on suuria eroja. Vaikutukset henkilöiden asemaan elokuva-alalla osoittautuvat yhtä vahvasti negatiivisiksi kuin positiivisiksikin. Pohdinnassa päädytään tulokseen, että pitäytyminen yhdessä ammatissa palvelee ensisijaisesti elokuva-alan olemassa olevia rakenteita eikä elokuvien taiteellista laatua.
Description
Supervisor
Ronkainen, Rauno
Thesis advisor
Ronkainen, Rauno
Keywords
elokuvaaja, elokuvaohjaaja, ammatti, identiteetti
Other note
Citation