Sijoituskiinteistöjen käypä arvo IFRS-tilinpäätöksessä. Case: Suomessa julkisesti noteeratut kiinteistösijoitusyhtiöt

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
laskentatoimi, tilinpäätös, sijoitusyhtiöt, kiinteistöt
Other note
Citation