Säteilylämmönsiirtoyhtälön ratkaiseminen Discrete-Transfer-menetelmällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Mekaniikka
Mcode
Mat-5
Degree programme
Language
fi
Pages
57
Series
Description
Supervisor
Salonen, Eero-Matti
Thesis advisor
Kjäldman, Lars
Keywords
Other note
Citation