Sivutuotteiden maarakennuskäytön ohjeistus - betonimurske ja pääkaupunkiseudun kivihiilituhkat

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorHakari, Miikka
dc.contributor.departmentRakennustekniikan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Civil Engineeringen
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorVepsäläinen, Pauli
dc.date.accessioned2018-02-28T11:34:55Z
dc.date.available2018-02-28T11:34:55Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractThis thesis explores bottom ash, fly ash and crushed concrete utilization possibilities in earth construction. Thesis consists of bottom ash, fly ash and crushed concrete instruc-tions, bottom ash case studies and laboratory tests. It also includes bottom ash, fly ash and crushed concrete instructions and properties from the literature. Bottom ash, fly ash and crushed concrete instructions were drafted for Lohja Rudus during the work of this thesis. Instructions guide the utilization of the materials as rec-ommended in government regulation of bottom ash, fly ash and crushed concrete utili-zation in earth constructions [VNa 591/2006]. Instructions of bottom ash, fly ash and crushed concrete in this thesis are meant to be as a guide book for contractor and de-signer in construction and design work. Bottom ash case studies were put into practice in Helsinki and Hyvinkää in 2006. Main purpose was to achieve practical experience of bottom ash building and to measure ge-otechnical properties of the structure. Laboratory tests of bottom ash were carried out as preliminary tests before case studies to figure out geotechnical properties. Bottom ash, fly ash and crushed concrete are suitable possibilities for building materi-als in street and road pavement structures, yard and field structures, embankment fill and other applications. When building it is advised to build and design with care and follow the instructions of this thesis.en
dc.description.abstractTässä diplomityössä käsitellään pohjatuhkan, lentotuhkan ja betonimurskeen hyötykäyttöä maarakennusmateriaalina. Työ sisältää pohjatuhka-, lentotuhka- ja betonimurskerakentamisen ohjeet sekä pohjatuhkan koerakentamis- ja laboratoriotutkimusosan. Lisäksi työhön on koottu kirjallisuudessa esitettyjä ohjeita ja ominaisuuksia pohjatuhkalle, lentotuhkalle ja betonimurskeelle. Diplomityön yhteydessä Lohja Rudukselle laaditut käyttöohjeet maarakentamiselle pohjatuhkalla, lentotuhkalla ja betonimurskeella ohjeistavat materiaalien hyötykäyttöä maarakentamisessa "Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa" [591/2006] mukaisesti. Ohjeiden on tarkoitus toimia apuna urakoitsijoille ja suunnittelijoille rakennettaessa tai suunniteltaessa kyseisillä materiaaleilla. Pohjatuhkan koerakentaminen toteutettiin Helsingin Viikissä ja Hyvinkäällä vuonna 2006. Koerakentamisella pyrittiin lisäämään käytännön tietoutta Martinlaakson ja Suomenojan voimalaitosten pohjatuhkien käytöstä maarakennusmateriaalina sekä koerakenteen geoteknisistä ominaisuuksista. Pohjatuhkan laboratoriotutkimukset tehtiin ennakkokokeina koerakentamista varten ja kokeilla pyrittiin selvittämään Martinlaakson ja Suomenojan voimalaitosten pohjatuhkien geoteknisiä ominaisuuksia. Betonimurskeen käytöstä maarakentamisessa on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset Suomessa. Pohjatuhka ja lentotuhka ovat myös varteenotettavia materiaalivaihtoehtoja rakennettaessa tien ja kadun päällysrakennekerroksia, kenttärakenteita, pengertäyttöjä sekä muita täyttöjä. Rakentamisessa suositellaan noudatettavaksi huolellista rakennustapaa ja tämän diplomityön sisältämiä ohjeita.fi
dc.format.extent126 + app. 69
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30164
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201802221583
dc.language.isofien
dc.locationP1 Ark Aaltofi
dc.programme.majorPohjarakennus ja maamekaniikkafi
dc.programme.mcodeRak-50
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordsivutuotteetfi
dc.subject.keywordpohjatuhkafi
dc.subject.keywordlentotuhkafi
dc.subject.keywordbetonimurskefi
dc.subject.keywordjätefi
dc.subject.keywordkierrätysfi
dc.subject.keywordby-productsen
dc.subject.keywordbottom ashen
dc.subject.keywordfly ashen
dc.subject.keywordcrushed concreteen
dc.subject.keywordwasteen
dc.subject.keywordutilizationen
dc.subject.otherCivil engineeringen
dc.titleSivutuotteiden maarakennuskäytön ohjeistus - betonimurske ja pääkaupunkiseudun kivihiilituhkatfi
dc.titleBy-product instructions to earth construction - crushed concrete and coal ashen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_01987
local.aalto.idinssi33900
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_hakari_miikka_2007.pdf
Size:
5.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format