Polarografian ja liuotusvoltammetrian soveltuvuus lannoitteiden ja rikkihapon hivenaineanalytiikkaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Department
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto
Major/Subject
Epäorgaaninen kemia
Mcode
Kem-35
Degree programme
Language
fi
Pages
113 s. + liitt. 16
Series
Description
Supervisor
Sihvonen, Marja-Liisa
Keywords
Other note
Citation