Enabling Peer-to-peer Application Distribution in Mobile-Terminals

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
66
Series
Abstract
Current mobile phones allow third-party software to be installed on them. Mobile application distribution practices have been traditionally server-based solutions. This thesis represents an alternative way of distributing applications using the mobile networks, a peer-to-peer solution. Peer-to-peer solutions are not yet fully developed in the application distribution domain, but they may offer an intuitive way of distributing peer-to-peer applications in the future. Third generation mobile networks will allow applications to communicate with each other in peer-to-peer fashion. To use this feature, peer-to-peer applications need to be installed in the mobile devices. The applications itself can be distributed using peer-to-peer connections. A demonstration environment of this peer-to-peer application distribution solution was created to show that it is technically possible to create such a system. The demonstration application distribution system was build using SIP as the signalling protocol. The network consists of a GPRS network and a SIP server. The mobile terminals needed changes at the software level in order to enable the distribution process. An API was designed to enable Java 2 ME applications to use this distribution mechanism. The peer-to-peer distribution mechanism proved to be a working alternative to the server-based ones, but it still needs some work on charging, APIs and security issues before it can be commercially exploited.

Nykyisiin matkapuhelimiin on mahdollista asentaa kolmannen osapuolten tekemiä sovelluksia. Perinteisesti matkapuhelinsovellusten jakelussa on käytetty palvelinpohjaisia ratkaisuja. Tässä opinnäytetyössä esitetään vaihtoehtoinen, vertaisliikenteeseen pohjautuva ratkaisu, joka käyttää hyväkseen matkapuhelinverkkoa. Vertaisliikenteeseen perustuvat ratkaisut eivät ole vielä kehittyneet sovellusten jakeluun sopivaksi. mutta saattavat tulevaisuudessa tarjota siihen intuitiivisen tavan. Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkoissa sovellusohjelmat voivat kommunikoida keskenään käyttäen vertaisyhteyksiä. Sovellusohjelmien tulee olla asennettuina matkapuhelinlaitteissa, jotta vertaisyhteyksiä voitaisiin käyttää. Sovellusohjelmien jakelu voidaan toteuttaa käyttäen vertaisyhteyksiä. Tämän vertaisyhteyksiä käyttävän sovellustenjakelumenetelmän tueksi rakennettiin kokeiluympäristö, joka osoittaa että kyseinen järjestelmä on teknisesti mahdollista toteuttaa. Rakennettu kokeiluympäristö käyttää SIP-yhteiskäytäntöä. Verkkoympäristö koostuu GPRS-verkosta ja SIP-palvelimesta. Myös matkapuhelinpäätelaitteeseen ohjelmistoihin pitää tehdä muutoksia jakelun mahdollistamiseksi. Ohjelmointirajapinta suunniteltiin Java 2 ME ympäristöön, jotta sovellukset voisivat käyttää tätä menetelmää. Tämä vertaisliikenteeseen perustuva menetelmä osoittautui toimivaksi vaihtoehdoksi palvelinpohjaisille järjestelmille. Laskutukseen, rajapintoihin ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia on syytä tarkastella lähemmin, ennenkuin menetelmää voidaan kaupallisesti hyödyntää.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Lönnfors, Mikko
Keywords
peer-to-peer, sovellusten jakelu, application distribution, SIP, superdistribution, GPRS, SIP, UMTS, GPRS, UMTS
Other note
Citation