Validating the Resilience Mechanisms for the Packet Switched Domain in 3G Networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
86
Series
Abstract
Matkapuhelinverkkojen kehitys etenee perinteisistä toisen sukupolven (2G) GSM- ja GPRS-verkoista kohti kolmannen sukupolven (3G) UMTS-verkkoja. Samalla verkkojen toiminnallisuusvaatimukset ovat muuttumassa. Aiemmin suurin osa matkapuhelinverkkojen liikenteestä muodostui piirikytkentäisestä puheesta. Pakettikytkentäisen dataliikenteen osuus kasvaa kuitenkin nopeammin verkoissa kuin perinteisen puheen määrä. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että perinteinen puhepalvelu on aina saatavissa. Ihmiset odottavat myös samanlaista palvelunlaatua ja saatavuutta myös pakettipohjaisilta 3G-verkon palveluilta. Tämän vuoksi 3G-verkkojen palautumiskykyyn vikatilanteista ja redundanssiin, eli varmentamiseen liittyvät asia ovat ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon verkkoja suunniteltaessa. Tämän diplomityön tärkein tavoite on tutkia ja validoida 3G-verkon pakettikytkentäisen osan nykyinen palautumiskyky vikatilanteista, sekä kartoittaa mahdolliset uudet menetelmät, joilla verkon palautumiskykyä voitaisiin entisestään parantaa. Työssä keskitytään validoimaan ainoastaan potentiaalisia linkki- sekä verkkotason palautumismekanismeja. Työ antaa myös yleiskuvan 3G-verkoista ja niiden pakettikytkentäisestä osasta, jotta lukija ymmärtäisi miksi palautumismekanismeja tarvitaan. Diplomityön tuloksia voidaan hyödyntää valittaessa uusia mekanismeja Gn-rajapinnan palautumiskyvyn parantamiseksi.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Helske, Juhani
Keywords
3G, 3G, GGSN, GGSN, Gn interface, Gn-rajapinta, IP, IP, OSPF, OSPF, redundancy, palautumiskyky, resilience, redundanssi, SGSN, SGSN
Other note
Citation