ilmastointi, rakennuskustannukset, ylläpitokustannukset, asuintalo

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
03.58
Degree programme
Language
sv
Pages
170 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Seppänen, Olli
Keywords
Other note
Citation