Isotermisesti bainitoitu pallografiittirauta rakennemateriaalina verrattuna hiiliteräkseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
3.67
Degree programme
Language
fi
Pages
114
Series
Description
Supervisor
Pietikäinen, Juha
Thesis advisor
Johansson, Matti
Keywords
Other note
Citation