Lähemmäs

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuva- ja TV-lavastus
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Tutkin opinnäytteessäni omaa koulutaivaltani Elokuva- ja lavastustaiteen osastolla Aalto-yliopistossa ja siihen matkaan sisältyviä kokemuksia oppimisesta, luovasta prosessista ja ryhmän merkityksestä. Koulutieni on ollut vaikea ja olen sen aikana kärsinyt voimakkaasta riittämättömyyden tunteesta sekä syvistä vaikeuksista toteuttaa itseäni. Opinnäytteeni äärellä pyrin käsittelemään ja sanallistamaan näitä kokemuksia ja sen myötä myös löytämään työkaluja näiden vaikeuksien selättämiseen. Olen lisäksi etsinyt itselleni takaisin sitä uskoa, mitä koen luomisen ja elämän äärellä tarvittavan. Käyn läpi onnistunutta maalausprosessia ja pohdin, mitkä tekijät olivat tähän prosessiin vaikuttamassa. Mietin itsetunnon ja itsetuntemuksen merkitystä suhteessa taiteilijan toimintakykyyn sekä sitä, miten voisimme tukea toisiamme näistä näkökulmista. Lopuksi pyrin löytämään konkreettisia neuvoja vanhemmalta tekijältä ja sitä myötä avata tietäni kohti uskaliaampaa omaa tekemistä.
Description
Supervisor
Turunen, Kimmo
Thesis advisor
Turunen, Kimmo
Keywords
taiteellinen prosessi, taiteilijuus, itsetunto, itsetuntemus, hyvinvointi, ryhmätyö
Other note
Citation