Epälineaaristen yhtälösysteemien ratkaisumenetelmiä rakenteiden mekaniikan stabiiliustehtäviin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Matematiikka
Mcode
Mat-1
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Description
Supervisor
Vainikko, Gennadi
Keywords
nonlinear, continuation, stability, numerical, finite element method, epälineaarinen, polunseuraus, stabiilius, numeerinen, elementtimenetelmä
Other note
Citation