Kiinalaisten yritysten tekemät kansainväliset yritysostot

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2011
Major/Subject
Tuotantotalous
Mcode
TU3009
Degree programme
Language
fi
Pages
33
Series
Abstract
Kiinalaisten yritysten kansainvälisten yritysostojen lukumäärä on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut huomattavasti, ja moni näistä yritysostoista on herättänyt myös kansainvälistä huomiota. Keskustelua on herättänyt ennen kaikkea kiinalaisten yritysten motiivit näissä yritysostoissa. Tässä tutkimuksessa eritellään syitä ja vaikuttimia kiinalaisten yritysten kansainvälisille yritysostoille, ja tarkastellaan sekä kiinalaisten ostajayritysten että yritysostojen kohdeyritysten ominaispiirteitä. Työ on luonteeltaan kirjallisustutkimus. Kiinalaisten yritysten kansainvälisten yritysostojen syitä ja vaikuttimia tutkittaessa käytetään alan viimeisintä tutkimusta sekä kirjallisuutta. Ostaja- ja kohdeyritysten ominaisuuksia tutkittaessa käytetään julkisista lähteistä, kuten YK:n tietolähteistä (UNCTAD) saatavia tilastoja sekä kirjallisuutta. Kiinalaisten ostajayritysten ominaisuuksia tutkittaessa käy ilmi, että rannikkoprovinssit korostuvat muihin provinsseihin nähden suorien ulkomaaninvestointien lähdealueena ja että keskushallinnon merkitys ulkomaaninvestointien lähteenä on vähentynyt. Tutkimuksessa huomataan myös, että valtion omistamien yritysten osuus kansainvälisistä yritysostoista on selvästi suurempi kuin muualla maailmassa keskimäärin. Yritysostojen kohdeyrityksiä tutkittaessa käy ilmi, että suurin osa kiinalaisten yritysten yritysostoista suuntautuu kaivossektorille sekä valmistukseen ja että kohdeyritysten maantieteellinen jakauma on hyvin erilainen länsimaalaisiin yrityksiin verrattuna. Yritysostojen syitä ja vaikuttimia tutkittaessa huomataan, että poliittisilla motiiveilla ja makrotaloudellisilla vaikuttimilla on suuri merkitys kiinalaisten yritysten kansainvälisissä yritysostoissa. Myös kiinalaisten yritysten sisäisissä motiiveissa on merkittäviä eroja länsimaisiin yrityksiin verrattuna. Kiinalaisten yritysten kansainvälisiä yritysostoja ohjaavat luonnonvarojen hankkimisen lisäksi ennen kaikkea tarve hankkia strategisia resursseja ja teknologioita sekä tarve laajentua uusille markkinoille. Tutkimuksessa päätellään, että kiinalaisten yritysten kansainväliset yritysostot tulevat yleistymään jatkossakin. Kiinan valtion merkityksen vähentyessä poliittisten motiivien merkitys tulee vähentymään ja Kiinan talouden kehittyessä kaivosteollisuuden osuus tulee pienentymään kansainvälisissä yritysostoissa.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Kaila, Ruth
Keywords
kiinalaiset yritykset, kansainväliset yritysostot, suorat ulkomaaninvestoinnit
Other note
Citation