Laivan liikeyhtälöiden hydrodynaamisten kertoimien likimääräinen määrittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1977
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
76 s. + liitt. 19
Series
Description
Supervisor
Jansson, Jan-Erik|Holmström. John
Thesis advisor
Honkanen, Max
Keywords
Other note
Citation