Rinnankäyvien vesivoimageneraattoreiden magnetointijärjestelmien tutkiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Sähkömekaniikka
Mcode
1.17
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Description
Supervisor
Jokinen, Tapani
Thesis advisor
Keränen, Tapio
Keywords
vesivoimageneraattori, rinnankäyttö, magnetointi, jännitteensäätö
Other note
Citation