Ligandin optimikonsentraation määrittäminen harvinaisten maametallien vyöhyke-elektroforeettisessa separoinnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1971
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
53 s. + liitt. 12
Series
Description
Supervisor
Kivalo, Pekka
Keywords
Other note
Citation