Keski-Euroopan jakeluverkon tehostaminen viivästyttämisstrategian avulla - Case Tulikivi Oyj

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Logistiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Logistiikka, Kivenjalostusteollisuus, Jakelutiet, Strategia, Ulkomaankauppa, Varastot
Other note
Citation