Rakkauden neljät kasvot- piirtäminen kuvallisena turvapaikkana

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni kysyn millaista tietoa piirtäjälle itselleen tärkeiden ihmisten piirtäminen tuottaa? Mitä piirrosprosessin aikana tapahtuu tekijän ajattelussa ja millaisia merkityksiä prosessista kirjoittaminen tuo esiin? Olen piirtäjä-pedagogi-äiti, jonka opinnäytetyö sai motivaationsa näistä lähtökohdista. Toteutin heinäkuussa 2020 taideperustaisen tutkimuksen produktio- osan piirtämällä neljä teosta tärkeistä ihmisistä. Piirrosprosessin dokumentoin ottamalla keskeneräisistä ja valmiista töistä kuvia, ottamalla itsestäni kuvan piirtämisen jälkeen ja käymällä reflektiokävelyllä, jonka aikana nauhoitin piirtämisen aikana nousseita ajatuksia. Näin syntynyttä aineistoa ja oivalluksia peilaan toisten rakkauden, kauneuden ja hiljaisen tiedon teemoissa liikkuvien taiteilijoiden ajatuksiin. Aineiston analyysiä varten kehitin oppilas-minän ja opettaja-minän kuvitteellisen dialogin. Tällä menetelmällä pyrin tekemään näkyväksi, kuinka tulevana kuvataideopettajana pyrin ymmärtämään paremmin kuvan tekemisen tapahtumaa ja kokemusta. Oivalsin opinnäyteprosessissani, että vaikka en identifioi itseäni taiteilijaksi, on taiteen tekeminen minulle tapa olla maailmassa ja tarkastella sitä. Piirtäessäni muodostan itselleni kuvallisen turvapaikan. Perustelen ja pohdin tätä oivallusta muutamien eri taidekäsitystäni avaavien teemojen kautta. Kysyn itseltäni esimerkiksi riittääkö kuvan äärellä hyvä ja kaunis? Onko taideperustainen tutkimukseni vain äklömakeaa fiilistelyä? Mikä merkitys on hiljaisella ja yksityisellä tiedolla tekijälleen? Opinnäytteeni pyrkimys on jakaa sanallisesti sitä tietoa ja kokemusta, jota piirtäessäni tavoittelen. Työni syvin oivallus on, että muodostaessani kuvallisen turvapaikan olen tekijänä rauhallisessa suhteessa itseeni ja ympäristöön. Taideperustaisen tutkimisen kautta pyrin tuomaan tämän hyvin yksityisen tilan keskusteluyhteyteen toisten kuvantekijöiden ja kuvantekemistä opettavien kanssa.

In my Master`s theses I ask what kind of information is acquired when a drawer draws sketches of people who are meaningful for him/her? What happens in the artist’s mind in the drawing process and what kind of meanings are revealed in the writings about the process? I am a drawer-pedagogue-mother and my Master`s theses is motivated by these questions. I carried out the production part of this art based research in July 2020. I drew four artworks about people who are important to me. I documented the drawing process by taking photographs of the artworks both in progress and when finished. I took also a selfie after each drawing session. I also made walks and recorded thoughts which appeared while drawing. I reflect these materials into other artists’ thoughts which deal with themes like love, beauty and silent knowledge. In order to analyze the material I created a dialogue between the student-me and the teacher-me in this Art Education Master`s thesis. Through this method I aim to make visible how, as a future art teacher, I try to understand better the event and experience of the artmaking. I realized in my Master`s theses that although I do not identify myself an artist, artmaking is for me a way of being in the world and a way of viewing it. When I draw I create a visual shelter for myself. I explain this idea through some themes which reveal my conception of art. For instance, I ask myself is it enough to concentrate on themes like goodness and beauty while you are by an artwork? Is my art-based research just too sweet? What is the meaning of silent and personal knowledge for the author? The aspiration of my Master`s theses is to distribute in written form the knowledge and experience that I achieve while drawing. The deepest realization in my theses is that when I create a visual shelter for myself I am in a peaceful relationship with myself and my environment. With this art-based research my aim is to open this very private space in order to establish a dialogue with other artists and art teachers
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Thesis advisor
Tuovinen, Taneli
Keywords
piirtäminen, taideperustainen tutkimus, hiljainen tieto, kuvallisuus, taidekäsitys, rakkaus
Other note
Citation