Mallisto

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
52
Series
Abstract
Opinnäytetyö koostuu produktiivisesta ja kirjallisesta osiosta. Produktiiviseen osioon kuuluu vuonna 2017-2018 toteutettu seitsemän asukokonaisuuden naistenvaatemallisto. Kirjallisessa osiossa esitellään malliston lähtökohtia, taustatutkimusta, tekstiilien valmistusta sekä vaatteiden muotoilua ja lopullisen malliston toteuttamista. Kirjallisessa osuudessa avataan lähtökohtia ja tavoitteita työlle. Pohditaan myös taustatutkimuksen valikoimis perusteita sekä avataan niiden sisältöä. Aiheiden esittelyn ja perustelun jälkeen siirrytään avaamaan valintoja tekstiilien tekemisen, muotoilun, luonnostelun sekä tuottamisen suhteen. Lopuksi reflektointia prosessin kulusta sekä niin onnistumisista että vaikeuksista. Malliston lähteinä toimii Chan Wook-parkin elokuva I'm a Cyborg but That's okay sekä plastinoidut suonet. Näiden kahden aiheen avulla tutkitaan ja pohditaan ristiriitaisia käsityksiä ihmisyydestä. Projektin tavoitteena oli luoda vaatemallisto sekä haastaa ja kehittää suunnittelutapoja. Projekti oli hyvin kokeellinen, materiaalipainotteinen mitä kirjallinen osuus käsittelee laajasti.
Description
Supervisor
Leppisaari, Anna-Mari
Thesis advisor
Laitinen, Tuomas
Keywords
muoti, mallisto, vaatesuunnittelu, tekstiilisuunnittelu, tekstiilitaide, tekstiili
Other note
Citation