Antikvaarista ja arkkitehtonista restaurointia - Arkkitehti Olof Hansson ja hänen 1950-luvun kirkkorestaurointinsa. 1900-luvun puolivälin restaurointiperiaatteista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
2003
Major/Subject
Arkkitehtuurin historia
Mcode
A-27
Degree programme
Language
fi
Pages
171
Series
Description
Supervisor
Helander, Vilhelm
Keywords
church restoration, kirkkorestaurointi, restoration in the 1950's, 1950-luvun restauroinnit, architect Olof Hansson, arkkitehti Olof Hansson
Other note
Citation