Data Warehouse Design for Car Dealership Management System Data

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHarjunpää, Jari
dc.contributor.authorHirvola, Mikko
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorHeljanko, Keijo
dc.date.accessioned2017-10-30T07:52:59Z
dc.date.available2017-10-30T07:52:59Z
dc.date.issued2017-10-04
dc.description.abstractWith the advances in computer science, the use of data collection and analysis for decision support activities has become popular. Data needs to be transformed and stored in correct format for efficient accessing and processing. The area of storing data for analytical processing has been extensively studied and the resulting solution has been data warehousing, where data is collected from many sources and integrated together. Data warehouse is not something that can be mass-manufactured but each instance needs to be designed and built separately on a case by case basis to perform well with the data and its use. This study aims to design a data warehouse for data from dealership management systems, creating solid base for analytical processing of the data. This study presents a design for a data warehouse hardware and software architecture and a database schema for the data warehouse. Also an ETL-process needed to load data in the data warehouse is presented. Designing and building a data warehouse is continuous iterative process and the architecture presented in this study is the first iteration bound to change in future.en
dc.description.abstractTietojenkäsittelytieteiden ja tekniikan kehittymisen seurauksena tiedon keräämisen ja sen analysoinnin käyttö päätöksenteon apuna on kasvattanut suosiotaan. Jotta tätä dataa voisi prosessoida ja hyödyntää tehokkaasti, täytyy se muuttaa ja tallentaa sopivaan formaattiin. Alue on laajasti tutkittu ja tutkimusten tuloksena on päädytty tietovarastoon, johon kerätään tietoa eri lähteistä, jotka lopulta integroidaan yhteen. Tietovarastoja ei voida tuottaa sarjatuotannossa, vaan jokainen varasto tarvitsee suunnitella erikseen soveltuakseen kunkin käyttötapauksen tietoon ja sen käyttöön. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on suunnitella tietovarasto ajoneuvokauppojen hallintajärjestelmistä kerättyä tietoa varten ja luoda vahva perusta tiedon analyyttista prosessointia varten. Tämä tutkimus esittää suunnitelman tietovaraston laitteistoa sekä ohjelmistoa varten, tietokantaskeeman tietovarastoon sekä ETL-prosessin, jolla tieto voidaan siirtää tietovarastoon. Tietovaraston suunnittelu ja rakentaminen ovat iteratiivista työtä ja tässä työssä esitetyt asiat ovat vain ensimmäinen iteraatio, joka tulee muuttumaan tulevaisuudessa.fi
dc.format.extent56+vii
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28444
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201710307290
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster’s Programme in Computer, Communication and Information Sciencesfi
dc.programme.majorComputer Sciencefi
dc.programme.mcodeSCI3042fi
dc.subject.keywordETLen
dc.subject.keyworddata warehousingen
dc.subject.keywordDMSen
dc.subject.keywordOLAPen
dc.subject.keywordSQL serveren
dc.subject.keywordTableau serveren
dc.titleData Warehouse Design for Car Dealership Management System Dataen
dc.titleTietovaraston suunnittelu ajoneuvokauppojen hallintajärjestelmistä kerättyä tietoa vartenfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files