Data Warehouse Design for Car Dealership Management System Data

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-10-04
Department
Major/Subject
Computer Science
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
56+vii
Series
Abstract
With the advances in computer science, the use of data collection and analysis for decision support activities has become popular. Data needs to be transformed and stored in correct format for efficient accessing and processing. The area of storing data for analytical processing has been extensively studied and the resulting solution has been data warehousing, where data is collected from many sources and integrated together. Data warehouse is not something that can be mass-manufactured but each instance needs to be designed and built separately on a case by case basis to perform well with the data and its use. This study aims to design a data warehouse for data from dealership management systems, creating solid base for analytical processing of the data. This study presents a design for a data warehouse hardware and software architecture and a database schema for the data warehouse. Also an ETL-process needed to load data in the data warehouse is presented. Designing and building a data warehouse is continuous iterative process and the architecture presented in this study is the first iteration bound to change in future.

Tietojenkäsittelytieteiden ja tekniikan kehittymisen seurauksena tiedon keräämisen ja sen analysoinnin käyttö päätöksenteon apuna on kasvattanut suosiotaan. Jotta tätä dataa voisi prosessoida ja hyödyntää tehokkaasti, täytyy se muuttaa ja tallentaa sopivaan formaattiin. Alue on laajasti tutkittu ja tutkimusten tuloksena on päädytty tietovarastoon, johon kerätään tietoa eri lähteistä, jotka lopulta integroidaan yhteen. Tietovarastoja ei voida tuottaa sarjatuotannossa, vaan jokainen varasto tarvitsee suunnitella erikseen soveltuakseen kunkin käyttötapauksen tietoon ja sen käyttöön. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on suunnitella tietovarasto ajoneuvokauppojen hallintajärjestelmistä kerättyä tietoa varten ja luoda vahva perusta tiedon analyyttista prosessointia varten. Tämä tutkimus esittää suunnitelman tietovaraston laitteistoa sekä ohjelmistoa varten, tietokantaskeeman tietovarastoon sekä ETL-prosessin, jolla tieto voidaan siirtää tietovarastoon. Tietovaraston suunnittelu ja rakentaminen ovat iteratiivista työtä ja tässä työssä esitetyt asiat ovat vain ensimmäinen iteraatio, joka tulee muuttumaan tulevaisuudessa.
Description
Supervisor
Heljanko, Keijo
Thesis advisor
Harjunpää, Jari
Keywords
ETL, data warehousing, DMS, OLAP, SQL server, Tableau server
Other note
Citation