Attachment to a mative publish/subscribe network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
(10+) 80
Series
Abstract
Tässä diplomityössä kuvataan mekanismi, joka mahdollistaa verkkoon kiinnittymisen uudessa julkaisu/tilaus-malliin (publish/subscribe) perustuvassa verkkoliikennearkkitehtuurissa. Verkkoon kiinnittymiseen kuuluu tavallisesti yhteyksien luominen sekä ylläpitäminen toisiin solmuihin samalla linkillä, ja lisäksi siihen sisältyy uusien solmujen valtuutus ja konfigurointi verkkoliikennöintiä varten. Tässä diplomityössä luodaan kehys, jonka puitteissa tällaiset toiminnot voidaan suorittaa. Erityisesti keskitytään tilanteisiin, joissa yksittäiset solmut liittyvät olemassa oleviin verkkoihin. Työssä esitelty mekanismi on osa laajempaa arkkitehtuuria, jossa IP- protokolla, nykyiset linkkikerroksen tekniikat, sekä mekanismit prosessien väliseen kommunikointiin on korvattu uusilla, julkaisu/tilaus-mallia hyödyntävillä protokollilla ja komponenteilla. Ehdotettu verkkoonkiinnittymismekanismi sisältää toiminnallisuuden verkkojen etsimiseksi ja ohjauskanavien luomiseksi, sekä kehyksen tietojen vaihtamiseen tällaisten kanavien ylitse. Mallissa on pyritty ottamaan huomioon tietyt keskeiset turvallisuusuhat, joista merkittävimpiä ovat palvelunestohyökkäykset. Työssä esitellään lisäksi ohjelma, joka osoittaa mallin olevan toteutettavissa. Lopuksi työn analyysiosuudessa vertaillaan mallia ja toteutusta ennalta määriteltyihin vaatimuksiin.
Description
Supervisor
Tarkoma, Sasu
Thesis advisor
Rinta-aho, Teemu
Keywords
network attachment, verkkoon kiinnittyminen, anslutning till nätverk, publish/subscribe, julkaisu/tilaus-malli, publicera/prenumerera
Other note
Citation