Johdon laskentajärjestelmien integraatio hajautetussa organisaatiomallissa – fuusion jälkeinen konteksti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
fi
Pages
77
Series
Description
Thesis advisor
Ikäheimo, Seppo
Keywords
johdon laskentajärjestelmät, hajautettu organisaatiorakenne, organisaation integraatio, fuusiot
Other note
Citation