Tieto näkyväksi : informaatiomuotoilun perusteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
384
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURI, 1/2016
Description
Keywords
graafinen suunnittelu, visuaalinen suunnittelu, tieto, viestintä, esitystapa, kuvitus, kartat
Other note
Citation