Valtakunnallinen VHF-kaukohakujärjestelmä; tukiaseman kuuluvuusalueen määritys ja hakumenetelmien vertailu mittauksien perusteella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
01.26
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Description
Supervisor
Lindell, Ismo V.
Keywords
kaukohaku, henkilönhaku, VHF, kuuluvuusalue, sekventiaalinen, simultaaninen, interferenssi
Other note
Citation