Digital texturing of solid objects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
90
Series
Abstract
Texturing of solid objects is a regular part of the design of plastic products. Traditional texturing methods involve use of hazardous chemicals and custom tools that have to be manufactured for each new texture application. The range of texture patterns is often limited, and creating new patterns has significant costs. This work reviews digital texturing techniques that are used in computer graphics, especially displacement mapping. The possibilities of using these techniques in computer-aided manufacturing are studied. A novel algorithm is introduced for producing triangulated models of textured surfaces by adaptive displacement mapping. The new adaptive displacement method is capable of producing displacement mapped surfaces within a specified tolerance using a significantly smaller number of primitives, and it is well suited for application to laser ablation, rapid prototyping or other suitable manufacturing methods. Results of experiments with laser ablation are presented.

Kiinteiden esineiden teksturointi on muovituotteiden muotoilussa tavanomainen toimenpide. Perinteisissä teksturointimenetelmissä käytetään haitallisia kemikaaleja ja niihin tarvitaan tarkoitusta varten valmistettuja työkaluja. Kuviovalikoima on usein rajoittunut, ja uusien kuvioiden käyttöönotto tuottaa merkittäviä kustannuksia. Tässä työssä tutkitaan tietokonegrafiikassa käytettäviä digitaalisia teksturointimenetelmiä ja niiden soveltuvuutta tietokoneavusteisen valmistuksen vaatimien mallien tuottamiseen. Työssä esitellään uusi menetelmä, jolla voidaan tuottaa riittävän tarkkoja kolmioituja malleja teksturoiduista pinnoista käyttämällä adaptiivista siirtymäkuvausta (displacement mapping). Menetelmän avulla voidaan tuottaa pintamalleja annetun tarkkuuden rajoissa. Menetelmä tuottaa huomattavan paljon vähemmän primitiivejä kuin aiemmat menetelmät, ja se soveltuu lasertyöstön, pikavalmistuksen tai muiden vastaavien valmistusmenetelmien yhteydessä käytettäväksi. Menetelmän avulla saavutettuja tuloksia esitellään lasertyöstöön sovellettuna.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Keywords
texturing, teksturointi, displacement mapping, lasertyöstö, laser ablation, pintamallinnus, surface modelling, muovituotteet, plastic products, teollinen muotoilu, industrial design, ruiskuvalu, injection moulding, pikavalmistus, rapid prototyping
Citation