Marraskuu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Ylä-Lyly
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataide
Photography
Language
fi
Pages
48
Series
Abstract
Valokuvataiteen maisterintutkinnon opinnäytetyöni Marraskuu koostuu kahdesta osasta. Taiteellisen osan esitin valokuvanäyttelyn muodossa Valokuvakeskus Nykyajassa Tampereella tammikuussa 2017. Valokuvista koostuva teoskokonaisuuteni Marraskuu käsittelee kuoleman, hiljaisuuden ja tyhjyyden teemoja. Valokuvateokset ovat saaneet vaikutteita zen- buddhalaisuudesta, perinteisistä japanilaisen kuvataiteen aiheista, ikebanasta sekä itäaasialaisesta filosofiasta. Näyttely koostui yhdestätoista valokuvateoksesta, joista jokaisesta kirjoitan erikseen tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa avaten teosten syntymää ja ratkaisuja sekä vaikutteita niiden takana. Kuvat on jaoteltu teemoittain ja rinnastan niistä kirjoittamisen koan –harjoituksen keskittyneisyyteen. Tekstin loppuosassa kirjoitan ajatuksiani sommitelmasta ja muodosta sekä tekemisestä sekä esittelen muutaman minuun ja teoksiini vaikuttaneen taiteilijan.

My master's thesis in photography, November, consists of two parts. The artistic part was presented as an art exhibition in the Photography Center Nykyaika in Tampere, in January 2017. My photography collection, November, deals with such themes as death, silence and emptiness. The works have been influenced by Zen-Buddhism, traditional themes of Japanese visual arts, ikebana and East Asian philosophy. The exhibition consisted of eleven photographs. In the literary part of the thesis I write about each piece separately, explaining the birth, decisions and influences behind each one. The works have been divided into themes, and I compare writing about them with koan practice. In the final part I write about my thoughts about still life, its form and execution. I also present some of the artists, who have influenced me and my art.
Description
Supervisor
Parantainen, Jyrki
Thesis advisor
-, -

Keywords
kuolema, tyhjyys, hiljaisuus, zen, Japani
Other note
Citation