Vapaaehtoistoiminnan johtaminen urheiluseurassa: Taitoluisteluseuran johtamishaasteet

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorSaastamoinen, Anna
dc.contributor.departmentJohtamisen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Management Studiesen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2015-11-04T13:21:24Z
dc.date.available2015-11-04T13:21:24Z
dc.date.dateaccepted2015-10-16
dc.date.issued2015
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteet: Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia johtamishaasteita vapaaehtoisorganisaatioiden toiminnassa yleisesti kohdataan. Aloitan tutkimukseni kirjallisuuskatsauksella, jossa vertailen eri lähteissä mainittuja vapaaehtoistoiminnan johtamisen haasteita. Tämän jälkeen syvennyn aiheeseen lisää perehtymällä vapaaehtoistoimintaan ja sen johtamiseen eräässä suomalaisessa taitoluisteluseurassa. Tutkimus onkin tehty kyseisen taitoluisteluseuran vapaaehtoistoiminnan johtamisen kehittämistarkoituksessa - johtamishaasteiden määrittelemisen ohella tarkoituksenani on löytää ratkaisuja havaittuihin ongelmiin, minkä kautta seuratoimintaa voitaisiin kehittää edelleen yhä toimivammaksi. Tutkimuksen toteutus: Tutkimukseni on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena. Olen kerännyt empiirisen aineiston joulukuun 2014 ja kesäkuun 2015 välisenä aikana teemahaastattelujen avulla. Haastattelin yhteensä kahdeksaa henkilöä, jotka olivat haastatteluhetkellä tutkitun seuran vapaaehtoistoiminnassa mukana eri tavoin - toiset johtamassa vapaaehtoistoimijoita ja seuraa, toiset tekemässä vapaaehtoistyötä osallistuen pieniin askareisiin tai seuran tapahtumiin. Haastatteluaineiston analysointimenetelmänä käytin teemoittelua. Tutkimustulokset: Tutkimieni kirjallisuuslähteiden mukaan vapaaehtoisorganisaatioiden johtamisessa kohdataan yleisesti lukuisia haasteita ja joiltain osin näiden johtaminen koetaankin ongelmallisemmaksi kuin voittoa tavoittelevien yritysten. Tutkimuskirjallisuutta yhdistelemällä muotoilin johtamishaasteet yhdeksäksi teemaksi (Vapaaehtoisten motivaatio, Toimivat ryhmät, Hallitus ja johtaminen, Luopuminen - uudistaminen, Keskittyminen - hajauttaminen, Tavoitteiden asettaminen, Läpinäkyvyys, Viestintä ja Menestymisen seuraaminen), joiden esiintymistä tutkin myös kohdeorganisaatiossa. Tekemieni haastattelujen perusteella aiempi tutkimus ja määrittelemäni teemat vaikuttavat olevan oikeansuuntaisia, sillä kaikki haasteet ilmenivät ainakin jossain määrin myös tutkimassani taitoluisteluseurassa. Tutkimuksessa hyödyntämäni kirjallisuus ja haastateltujen vastaukset muotoutuivat lopulta kaavioksi seuratoiminnan johtamisesta. Kaavio alkaa organisaation tavoitteiden asettamisesta, jatkuu toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen ja tästä viestimisen kautta vapaaehtoisten motivaatioon ja sitoutumiseen, ja palaa näissä onnistumisen seuraamisen kautta taas alkuun. Kaavion antamia suuntaviivoja noudattamalla on mahdollista välttää yleisiä vapaaehtoistoiminnan johtamisen haasteita ja luoda toimiva vapaaehtoisorganisaatio.fi
dc.ethesisid14154
dc.format.extent89
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18480
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201511055051
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorOrganization and Managementen
dc.programme.majorOrganisaatiot ja johtaminenfi
dc.subject.heleconjohtaminen
dc.subject.heleconmanagement
dc.subject.heleconorganisaatio
dc.subject.heleconorganization
dc.subject.heleconnon profit
dc.subject.heleconnon-profit organizations
dc.subject.heleconjärjestöt
dc.subject.heleconorganizations
dc.subject.heleconyhdistykset
dc.subject.heleconassociations
dc.subject.heleconurheilu
dc.subject.heleconsports
dc.subject.keywordjohtaminen
dc.subject.keywordurheiluseuratoiminta
dc.subject.keywordvapaaehtoistoiminta
dc.subject.keywordvapaaehtoistyö
dc.titleVapaaehtoistoiminnan johtaminen urheiluseurassa: Taitoluisteluseuran johtamishaasteetfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes14154
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
hse_ethesis_14154.pdf
Size:
1.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format