The impact of organizational growth on meaningfulness of work

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorKauppila, Olli-Pekka
dc.contributor.authorRoslund, Pasi
dc.contributor.departmentJohtamisen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2021-08-08T16:01:14Z
dc.date.available2021-08-08T16:01:14Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractMeaningful work has been an emerging research topic in the past decades for a good reason – employees are suggested to search meaningfulness instead of mere money from their work. Therefore, providing opportunities to experience meaningfulness at work has become an important factor in terms of retaining employees. Meaningful work as its essence means that work is significant, valuable and worth doing. Previous research proposes that meaningfulness is created through several alternative pathways, for instance through feeling interpersonally connected, having a positive contribution on others and fulfilling basic psychological needs. These pathways originate from various sources, such as personal values and organizational mission. The study contributes to the unexamined topic of the influence of organizational growth on employees’ experienced meaningfulness of work. The relevance of the topic arises from not only its undisclosed nature but also the observation that many companies aim at organizational growth which furthermore is studied to have negative psychological consequences, such as decreased job satisfaction and commitment, and increased stress. The goal of this study is to explore the kind of consequences organizational growth has on employees and their experiences of meaningfulness of work. Doing so, the study also aims at discovering current sources and pathways to meaningful work and providing practical implications to consider in order to maintain meaningfulness in sufficient levels during organizational changes. In order to investigate the topic, the study is conducted by using a qualitative intensive single case study approach. The data is collected through semi-structured interviews from nine interviewees who are randomly selected with the assistance and definition of case company representatives. The data is analyzed on a thematic basis abductively indicating that the theoretical framework guides the analysis yet there is also space for inductive, emerging topics from the data. The theoretical findings indicate that sources of meaningful work can be categorized in self-, job- and context-related groups. These sources are converted into meaningful work through different mechanisms which together constitute a framework of pathways to meaningful work. Based on different theoretical frameworks, integrative framework is constructed consisting of three pathways that are common to all frameworks: contribution on others, unity with others and self-realization. The findings of this study provide supporting evidence for the integrative framework. In the sample of this study the most important pathway to meaningful work is self-realization, followed by unity with others and contribution on others. Negative and positive attitudes are attached to the organizational growth and these attitudes have diverse consequences on meaningful work. In the light of this study, on one hand growth offers possibilities to greater contribution on others, hence fostering this pathway, but on the other hand the unity with others and possibility to self-realization deteriorate, thus making it more difficult to experience work as meaningful.en
dc.description.abstractKiinnostus työn merkityksellisyyttä kohtaan on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana, sillä merkityksellisyyden kokemuksen on ehdotettu olevan työntekijöille rahallisia ansioita tärkeämpää. Tästä johtuen merkityksellisyyden kokemusten tuottamisesta on tullut tärkeä keino työntekijöiden sitouttamisessa. Työn merkityksellisyys tarkoittaa, että työ koetaan merkittävänä, arvokkaana ja tekemisen arvoisena. Aikaisempien tutkimusten perusteella työn merkityksellisyys muodostuu esimerkiksi työn tarjoamien vaikutusmahdollisuuksien tai psykologisten perustarpeiden täyttämisen kautta. Näiden lähteinä ovat esimerkiksi yksilön arvot ja organisaation missio. Tämä tutkimus pyrkii avaamaan, miten yrityksen kasvu vaikuttaa työntekijöiden kokemukseen työn merkityksellisyydestä. Aihe on tärkeä sen tutkimattoman luonteen vuoksi, mutta myös siitä syystä, että monet yritykset tavoittelevat kasvua tai muutosta, jolla puolestaan on havaittu olevan myös negatiivisia psykologisia vaikutuksia esimerkiksi työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja koettuun stressiin. Organisaation kasvun yksilöllisten vaikutusten lisäksi tämä tutkimus pyrkii kuvaamaan merkityksellisyyden nykyisiä lähteitä ja muodostumista, ja tarjoamaan käytännön toimenpiteitä työn merkityksellisyyden kokemuksen ylläpitämiseen yrityksen kasvaessa. Vastatakseen tutkimuskysymykseen, tämä tutkimus on toteutettu laadullisena intensiivisenä case-tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto on kerätty yhdeksällä puolistrukturoiduilla haastattelulla, joiden osallistujat on valittu satunnaisesti case-yrityksen edustajien avustuksella. Tutkimuksen aineisto on analysoitu teemoittelemalla hyödyntäen abduktiivista lähestymistapaa, joka hyödyntää aikaisempaa tutkimustietoa analyysin tukena, mutta jättää tilaa myös tutkimusaineistosta nouseville teemoille. Teoreettiset havainnot osoittavat, että merkityksellisen työn lähteet voidaan jaotella itseen, työhön ja ympäristöön liittyviksi. Nämä lähteet muuttuvat merkityksellisyyden kokemukseksi erilaisten mekanismien kautta, joista puolestaan rakentuu viitekehys työn merkityksellisyyden kokemuksen muodostumiselle. Tätä tutkimusta varten muodostettu yhdistelevä viitekehys muodostuu kolmesta polusta, jotka ovat yhteisiä eri viitekehyksille: muihin vaikuttaminen, yhteenkuuluvuus ja itsensä toteuttaminen. Tämän tutkimuksen löydökset tukevat yhdistelevää viitekehystä, sillä itsensä toteuttaminen oli tärkein polku työn merkityksellisyyden kokemukseen. Tätä seurasivat yhteenkuuluvuus ja muihin vaikuttaminen. Kasvuun liitettiin sekä positiivisia että negatiivisia asenteita, ja näillä asenteilla on erilaisia vaikutuksia työn merkityksellisyyden kokemukseen. Tulosten perusteella organisaation kasvu mahdollistaa suuremman vaikuttavuuden, mutta toisaalta heikentää yhteenkuuluvuuden ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia, jotka voivat vaikeuttaa työn kokemista merkityksellisenä.fi
dc.format.extent105
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/109024
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202108088266
dc.language.isoenen
dc.locationP1 Ifi
dc.programmeManagement and International Business (MIB)en
dc.subject.keywordmeaningful worken
dc.subject.keywordorganizational growthen
dc.subject.keywordrelatednessen
dc.subject.keywordself-realizationen
dc.subject.keywordcontributionen
dc.titleThe impact of organizational growth on meaningfulness of worken
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Roslund_Pasi_2021.pdf
Size:
487.18 KB
Format:
Adobe Portable Document Format