Höyryvoimalaitoksen konstruointi ja siinä erikoisesti turbiini-generaattorin perustus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1949
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
162
Series
Description
Supervisor
Vähäkallio, T. R.
Keywords
Other note
Citation