On tutkittava, mieluimmin perehtymällä jonkun suuremman pukutehtaan työtapoihin, pukuteollisuuden tuotanto-organisatiota erikoisesti huomioimalla liukutyön soveltamismahdollisuuksia. Tehtyjen tutkimusten pohjalla olisi laadittava menettelytapa omakustannuslaskentaa varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1940
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
118 s. + liitt. 22
Series
Description
Supervisor
Vuolle, B.
Keywords
Other note
Citation