Rytmi elokuvan äänisuunnittelussa - Rytmiset valinnat elokuvassa Ödeö

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu
Language
fi
Pages
31 + 2
Series
Abstract
Tässä opinnäytteessä tutkitaan sitä, miten rytmi elokuvassa, nimenomaan elokuvan ääniraidassa, vaikuttaa katsojan emotionaaliseen kokemukseen. Samalla etsitään vastauksia siihen mistä elokuvaäänen rytmi rakentuu, entä miten rytmillä luodaan elokuvan ääniraitaan tasapainoa, dynamiikkaa, järjestystä sekä vaihtelua. Opinnäytteeseen kuuluu myös teososa, jossa käsitellään BA-fiktioelokuvan Ödeö rytmillisiä valintoja. Rytmi on merkittävä, mutta vaikeasti tulkittava, monisyinen ja monikerroksinen osa elokuvan kerrontaa. Elokuvan ääniraita koostuu erilaisista äänellisistä tapahtumista, jotka alati eri ulottuvuuksissa liikkuen ja muuttuen luovat yhdessä elokuvan äänen rytmisen kokonaisuuden. Elokuvan äänen rytmi muodostuu elokuvan tekemisen prosessin, sommittelun ja synkronin muodostamana lopputuloksena, jota elokuvan tekijän tietoiset ja tiedostamattomat valinnat sekä keholliset tuntemukset johdattavat. Mikään elokuvan osa-alue ei pysty yksinään luomaan elokuvan rytmiä, vaan osa-alueet toisiaan tukien tai järkyttäen muovaavat elokuvaan muodostuvan lopullisen rytmin ja pulssin. Siihen miten elokuvan katsoja tai tekijä kokee elokuvan rytmin, vaikuttaa vahvasti katsojan tai tekijän henkilökohtainen tuntoisuus rytmistä, joka muodostuu jo ennen syntymää ja kehittyy edelleen joko tarkoituksellisesti tai huomaamatta rytmistä tuntoa harjoittamalla. Opinnäytteen lopussa painotetaan ennakkosuunnittelun ja yhteistyön sekä vuoropuhelun merkitystä elokuvaan halutun rytmin muodostamisessa. Elokuvan prosessin analysointi ja kehittäminen auttavat yhtenäisen rytmillisen kokonaisuuden muodostamisessa, joka tukee kerrontaa sekä helpottaa katsojaa ymmärtämään elokuvan sisäisiä suhteita ja merkityksiä.
Description
Supervisor
Boullenger, Patrick
Thesis advisor
Boullenger, Patrick
Keywords
rytmi, äänisuunnittelu, elokuva, valinnat
Other note
Citation