Polarisaatiomuunnokset bianisotrooppisissa hiloissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 62 s.
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia mahdollisimman yleisistä bianisotrooppisista sirottajista muodostettuja säännöllisiä hiloja. Työssä on kehitetty menetelmä, jota käyttämällä voidaan ratkaista sellaiset polarisoituvuudet näille sirottajille, jotta niistä muodostetut säännölliset hilat toteuttavat toivotun polarisaatiomuunnoksen tasoaallolle. Menetelmän toiminta varmistetaan suunnittelemalla kaksi erilaista laitetta - ympyräpolarisaatiolle selektiivinen pinta sekä kiertopolarisaattori. Ympyräpolarisaatiolle selektiivinen pinta on laite, joka päästää toisen ympyräpolarisaation kätisyyden läpi ja heijastaa toista. Kiertopolarisaattori kiertää lineaarisesti polarisoidun tasoaallon sähkökentän suuntaa 90 astetta. Suunniteltujen laitteiden toiminta varmistetaan analyyttisillä malleilla, numeerisilla simulaatioilla sekä kokeellisilla mittauksilla. Tulokset osoittavat, että kehitetty menetelmä voi olla tehokas työkalu erilaisten polarisaatiomuuntimien suunnittelussa.

This thesis studies regular arrays of the most general bianisotropic particles. The goal is to develop a systematic way to find required polarizabilities for these scatters so that, when ordered into periodical lattices, they exhibit any wanted polarization transformation for a plane wave. The method is verified by synthesizing two different devices: a circular polarization selective surface and a twist polarizer. A circular polarization selective surface is a device that transmits one handedness of circular polarization and rejects the other. A twist polarizer rotates the plane of polarization of a linearly polarized plane wave by 90. The operation of the synthesized devices is verified by analytical models, numerical simulations, and experimental measurements. The results indicate that the developed method can be efficiently used for developing novel polarization transformers.
Description
Supervisor
Tretyakov, Sergei
Thesis advisor
Karilainen, Antti
Keywords
polarization transformation, arrays of bianisotropic particles, interaction field, circular polarisation selectivity, twist polarizer, polarisaatiomuunnos, bianisotrooppinen hila, vuorovaikutuskenta, ympyräpolarisaatioselektiivisyys, kiertopolarisaattori
Other note
Citation