Hiukkasmuodostuksen teoreettista tarkastelua pohjoisen havumetsävyöhykkeen olosuhteissa klusteripopulaatiomallinnuksen, parametrisaatioyhtälöiden ja mittaustulosten pohjalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2020-02-03
Department
Major/Subject
Teknillinen fysiikka
Mcode
SCI3028
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
33
Series
Description
Supervisor
Martikainen, Jani-Petri
Thesis advisor
Nieminen, Tuomo
Keywords
hiukkasmuodostus, aerosoli, klusteripopulaatiomallinnus, parametrisaatio, muodostumisnopeus, kasvunopeus
Other note
Citation