Chapel of Silence in Kamppi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2004
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
15
Series
Abstract
The diploma project presents a design for a chapel of silence in Kamppi, Helsinki. The principal idea of the design is a chapel in the center of Helsinki, dedicated to the need for silence and inner peace of people living in the city. Silence is not only present in sacred buildings. Recently, small chapels or rooms for silence have been also built in airports and shopping centers. A lively city center also needs spaces for silence. A new area called Kamppi Center is currently being built in the city center of Helsinki. The project is the largest single building project in Finland at the moment. An underground bus station, goods station, metro station, Espoo bus station, commercial center, apartments as well as business and office premises will be built. Several new, large buildings will be constructed; taken together, approximately 130 000 square meters in area. The new chapel will be situated in the Simo Park, partly on the shopping center Forum's underground parking hall's entrance ramp, amongst lively traffic, commercial centers, residential buildings and market place life. The chapel should be approachable from every direction, but it also has to provide a possibility for distancing oneself from the outside world. A staircase leading into the chapel shows the way from which the chapel can be approached. The building does not have clear back-or front facades; instead, it presents itself towards every direction as equal in shape, a mass rising above walls. The chapel, the wall surface as well as the public staircase border the Kamppi area market places in the north. A small chapel in the middle of squares and large commercial buildings is not able to compete with its surroundings in terms of scale; therefore, its specificity needs to be visible in its design. A sculptural mass rising from amongst big trees communicates the chapel's presence to passers-by. The principle building material of the chapel is steel. The facades are of stainless steel and brass patinated in red. The floor area is 266 square meters.

Diplomityön aihe on suunnitelma hiljentymiskappeliksi Helsingin Kamppiin. Lähtökohtana on kaupunkilaisten hiljaisuuden kaipuulle sekä sisäiseen rauhaan vetäytymiselle pyhitetty kappeli, joka tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen ydinkeskustasta poistumatta. Hiljaisuus ei ilmene pelkästään sakraalirakennuksissa. lentokentille sekä joihinkin uusiin ostoskeskuksiin on viime vuosina rakennettu pieniä kappeleita tai hiljentymishuoneita. Myös vilkas kaupungin keskusta tarvitsee hiljaisuuden huoneita; hiljentymiskappeli toimii tällaisena hiljaisuudelle pyhitettynä tilana. Helsingin ydinkeskustaan on parhaillaan rakenteilla uusi Kampin keskus. Hanke on suurin yksittäinen Suomessa toteutettava rakennushanke. Keskukseen rakennetaan uusi maanalainen kaukoliikenteen linja-autoasema, tavara-asema, metroasema, Espoon linja-autoterminaali, liikekeskus. asuntoja sekä liike- ja toimistotilaa pysäköintitiloineen. Alueelle rakennetaan useita suuria uusia rakennuksia. Yhteensä Kampin keskuksen toteutettavien rakennusten bruttoala on noin 130 000 neliömetriä. Uusi kappelirakennus sijoittuu Simon puistikkoon osittain Forumin maanalaisen pysäköintihallin sisäänajoluiskan päälle, vilkkaan liikenteen, liikekeskuksien, asuinrakennusten ja kauppatorielämän keskelle. Kappelin tulee olla kaikista suunnista helposti lähestyttävä. mutta toisaalta sen on tarjottava kävijälleen mahdollisuus myös ulkomaailmasta etääntymiseen. Julkinen avoporras antaa vihjeen siitä, miten kappelia on mahdollista lähestyä. Kappelissa ei ole varsinaisia etu- tai takajulkisivuja, vaan se hahmottuu kaikkiin ilmansuuntiin tasa-arvoisena, muurien päältä kohoavana veistoksellisena massana. Kaupunkikuvallisesti kappeli sekä siihen liittyvä muuripinta ja julkinen porras muodostavat Kampin alueen toreille rajapinnan pohjoisessa. Aukioiden ja liikerakennusten keskelle nouseva pieni kappeli ei pysty kilpailemaan ympäristönsä suuren mittakaavan kanssa, joten sen erityisyys on tuotava ilmi muotokielessä. Suurien puiden keskeltä kohoava veistoksellinen massa viestii torin kulkijoille kappelin läsnäolosta kaupunkilaisten keskuudessa. Kappelin pääasiallisen rakennusmateriaalina on teräs. Rakennuksen julkisivut ovat ruostumatonta terästä sekä punaiseksi patinoitua messinkiä. Rakennuksen kerrosala on 266 neliömetriä.
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Thesis advisor
Tasa, Jyrki
Keywords
chapel, kappeli, silence, hiljaisuus, Kamppi, Kamppi
Other note
Citation