Kujetusten suunnittelu ja tarkkailu tarkasteltuna yleistukkuliikkeen ja sen laskentatoimen hyväksikäyttötehtävän kannalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1969
Major/Subject
Liiketalous
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Tukkukauppa, Laskentatoimi, Kuljetukset
Other note
Citation