Diagnostic methods of medium voltage cables

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHyvönen, Petri
dc.contributor.authorKeränen, Juha
dc.contributor.departmentElektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekuntafi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLehtonen, Matti
dc.date.accessioned2020-12-05T13:57:38Z
dc.date.available2020-12-05T13:57:38Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractSäävarman jakeluverkon rakentaminen on sähkön toimitusvarmuuden parantamisen kulmakivi. Keskijänniteverkon tapauksessa tämä tarkoittaa yleensä kaapelointia, koska se on tunteeton sääilmiöille. Kaupungeissa ja tiheästi asutuilla alueilla keskijänniteverkko on pääosin maakaapelina, mutta myös haja-asutusalueilla voidaan odottaa laajamittaista kaapelointia. Laajamittainen kaapelointi edellyttää myös kaapeleiden kunnonvalvontaa, koska vikatilanteissa kaapeliverkon korjausajat ovat pitempiä kuin avojohtoverkossa. Suomessa on paljon vanhoja kaapeleita, joiden kunnot ovat vaihtelevia. Toisaalta vallitsee huoli uusien kaapeleiden asennuksen laadusta. Tämä asettaa haasteita sopivien kunnonvalvontamenetelmien valinnassa. Osittaispurkausmittauksia pidetään tehokkaana työkaluna eristerakenteiden kunnon arvioimisessa. Perinteisesti osittaispurkausmittauksia on käytetty muuntajien eristyksen kunnon arviointiin. Nykyään osittaispurkausmittauksia käytetään monissa Euroopan maissa kaapeleiden kunnon arviointiin, koska uudet mittauslaitteistot ovat jo riittävän pieniä. Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää sopivat laitteistot ja menetelmät sekä uusien että vanhojen keskijännitteisten kaapeleiden käyttöpaikalla tapahtuviin diagnostisiin mittauksiin.fi
dc.format.extent73
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95867
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554701
dc.language.isofien
dc.programme.majorSähköverkot ja suurjännitetekniikkafi
dc.programme.mcodeS-18fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordmedium voltage cableen
dc.subject.keywordkeskijännitekaapelifi
dc.subject.keywordpartial dischargeen
dc.subject.keywordosittaispurkausfi
dc.subject.keyworddiagnosticsen
dc.subject.keyworddiagnostiikkafi
dc.subject.keywordmaintenanceen
dc.subject.keywordkunnossapitofi
dc.titleDiagnostic methods of medium voltage cablesen
dc.titleKeskijännitteisten kaapeleiden diagnostiset menetelmätfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_34673
local.aalto.idinssi36402
local.aalto.openaccessno
Files