Diagnostic methods of medium voltage cables

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Säävarman jakeluverkon rakentaminen on sähkön toimitusvarmuuden parantamisen kulmakivi. Keskijänniteverkon tapauksessa tämä tarkoittaa yleensä kaapelointia, koska se on tunteeton sääilmiöille. Kaupungeissa ja tiheästi asutuilla alueilla keskijänniteverkko on pääosin maakaapelina, mutta myös haja-asutusalueilla voidaan odottaa laajamittaista kaapelointia. Laajamittainen kaapelointi edellyttää myös kaapeleiden kunnonvalvontaa, koska vikatilanteissa kaapeliverkon korjausajat ovat pitempiä kuin avojohtoverkossa. Suomessa on paljon vanhoja kaapeleita, joiden kunnot ovat vaihtelevia. Toisaalta vallitsee huoli uusien kaapeleiden asennuksen laadusta. Tämä asettaa haasteita sopivien kunnonvalvontamenetelmien valinnassa. Osittaispurkausmittauksia pidetään tehokkaana työkaluna eristerakenteiden kunnon arvioimisessa. Perinteisesti osittaispurkausmittauksia on käytetty muuntajien eristyksen kunnon arviointiin. Nykyään osittaispurkausmittauksia käytetään monissa Euroopan maissa kaapeleiden kunnon arviointiin, koska uudet mittauslaitteistot ovat jo riittävän pieniä. Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää sopivat laitteistot ja menetelmät sekä uusien että vanhojen keskijännitteisten kaapeleiden käyttöpaikalla tapahtuviin diagnostisiin mittauksiin.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Hyvönen, Petri
Keywords
medium voltage cable, keskijännitekaapeli, partial discharge, osittaispurkaus, diagnostics, diagnostiikka, maintenance, kunnossapito
Other note
Citation