Putkilinjan taloudellisen sisähalkaisijan ja eristepaksuuden määrittäminen newtoniselle ja pseudoplastiselle ei-newtoniselle nesteelle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1969
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
63 s. + liitt. 17
Series
Description
Supervisor
Nordén, Harry V.
Keywords
Other note
Citation