Jokivesistön voimala- ja allashankkeiden tarkastelu simulointi- ja optimointimalleilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Säätötekniikka
Mcode
01.74
Degree programme
Language
fi
Pages
52+13
Series
Description
Supervisor
Virkkunen, Jouko
Thesis advisor
Lautala, Pentti
Keywords
Other note
Citation