Tutkimus laivan teräsrakenteen ja rakentamistavan vaikutuksesta kustannuksiin ja läpäisyaikaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Laivanrakennustekniikka
Mcode
3.62
Degree programme
Language
fi
Pages
120
Series
Description
Supervisor
Varsta, P.
Olkkonen, T.
Keywords
Other note
Citation