Accuracy of Charging in a Fixed Switching Center

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
74+2
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan veloituksen oikeellisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä kiinteän televerkon puhelinkeskuksen kannalta. Diplomityön tavoitteena on tarjota tietoa puhelinkeskusvalmistajille kiinteän televerkon laskenta-, laskutus-, ja tilitysmenettelyperiaatteista sekä erityisesti kansainvälisesti ja kansallisesti määritellyistä laskennan oikeellisuusvaatimuksista ja niihin liittyvistä asioista. Tämän pohjalta työssä pyritään määrittelemään laskennan oikeellisuusvaatimukset yksityiskohtaisesti kiinteän televerkon puhelinkeskuksen kannalta. Lisäksi tutkitaan laskennan oikeellisuuden testausta. Tutkimuksen alussa esitellään televerkon laskenta-, laskutus- ja tilitysmenettelymekanismeja ja -periaatteita. Sen jälkeen tarkastellaan kansainvälisesti standardoituja sekä Isossa-Britanniassa ja Suomessa kansallisesti säänneltyjä laskennan oikeellisuusvaatimuksia ja muita niihin liittyviä näkökohtia. Seuraavaksi laskennan oikeellisuusvaatimuksia sovelletaan Nokia DX 220 -puhelinkeskukseen. Tämän jälkeen käsitellään Nokian DX 220 puhelinkeskuksen testauksessa huomioitavia asioita sekä testejä ja testiympäristöä. Lopuksi tarkastellaan laskennan oikeellisuutta kokonaisuutena ja pohditaan sen merkitystä ja tulevaisuutta.
Description
Supervisor
Virtamo, Jorma
Thesis advisor
Heinola, Sirpa
Keywords
accounting, accuracy, billing, charging, switching systems, tilitysmenettelyt, oikeellisuus, laskutus, laskenta, keskusjärjestelmät
Other note
Citation