Tunturipöllö - Kuvaavan mobilen rakennus lasisista kappaleista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
40 + 2
Series
Abstract
Opinnäytteeni aihe on mobile, ja oman mobileni aiheeksi olen valinnut tunturipöllön. Työni koostuu rautalangasta ja 82 lasisesta tunturipöllön kromosomista. Taiteellisella produktiollani selvitän kuinka lasiset kolmiulotteiset kappaleet ja niiden määrä vaikuttavat mobilen rakentamiseen ja sen liikkeeseen ja onko suunnittelemillani kappaleilla mahdollista valmistaa tunturipöllöä kuvastava liikkuva mobile. Prosessini pohjaksi avaan tutkimuksessani mobilen historiaa ja nykypäivää, teen katsauksen muihin lasisten mobileiden tekijöihin ja pohdin liikettä mobilen osana. Selvitän myös mobilen rakennuksen perusteita. Tunturipöllö on julistettu vuonna 2017 maailmanlaajuisesti vaarantuneeksi lajiksi ja Suomessa se on erittäin uhanalainen. Ilmastonmuutos koskettaa erityisesti arktisia alueita kautta maapallon, ja lajien katoaminen on ajankohtaista kaikkialla. Raportissani avaan syvällisemmin ideaani ja aihevalintaani, kerron tarkemmin tunturipöllöstä ja kromosomeista, sekä kerätyn tiedon vaikutuksesta työhoni ja muotoiluprosessiini. Prosessiosuuteni koostuu lasisten kappaleiden valmistuksesta ja itse mobilen rakentamisesta. Lasiset tunturipöllön kromosomit toteutin uunivaluna ja raporttini selvittää tarkemmin valmistustekniikkaa, prosessin vaiheita, sekä raitojen luomista lasimurskalla. Mobilen rakennusosuudessa kerron mobileni suunnittelusta, valmistusvaiheista ja muotoilusta, sekä halutun liikkeen luomisesta rakenteellisin ratkaisuin. Prosessini osoitti, että lasisista kolmiulotteisista kappaleista on mahdollista valmistaa liikkuva tunturipöllöä kuvastava mobile. Päätelmissäni avaan osien määrän, painon ja lasimateriaalin vaikutusta suunnitteluun ja rakennusprosessiin, ja lopuksi reflektoin omaa projektiani.
Description
Supervisor
Lautenbacher, Nathalie
Thesis advisor
Taiviola, Kirsti
Lautenbacher, Nathalie
Keywords
mobile, lasi, tunturipöllö, uunivalu, kromosomit, ilmastonmuutos
Other note
Citation