Tutkimus nopeakäyntisen dieselmoottorin jäähdytysjärjestelmän ominaisuuksista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Koneenrakennusoppi (polttomoottorit)
Mcode
Kul-14
Degree programme
Language
fi
Pages
60
Series
Description
Supervisor
Pitkänen, Jorma
Thesis advisor
Salmén, Kalevi
Keywords
Other note
Citation