Asiakaskannattavuuslaskentajärjestelmän rakentaminen kohdeyhtiölle perustuen aikaperusteiseen toimintolaskentaan

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorMalmi, Teemu
dc.contributor.advisorHuikku, Jari
dc.contributor.authorKorhonen, Johannes
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2021-12-05T17:00:30Z
dc.date.available2021-12-05T17:00:30Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractTutkimus on tehty toimeksiantona suomalaiselle turvallisuusalan yhtiölle. Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa asiakkaiden kannattavuuksia laskeva kustannuslaskentajärjestelmä. Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään aikaperusteista toimintolaskentaa kustannuslaskentajärjestelmänä johtuen eritoten mallin tarjoamasta tarkkuudesta ja riittävästä yksinkertaisuudesta. Tutkimus on metodiltaan konstruktiivinen tapaustutkimus, sillä tutkimuksessa rakennetaan kohdeyhtiölle kustannuslaskentamalli, jonka tarkoituksena on ratkaista kohdeyhtiön käytännön ongelma. Tutkimuksen kohteena on tarkemmin kohdeyhtiön pääkäytön yksikkö, mutta rakennetun mallin on tarkoitus tulla käyttöön myös muissa yksiköissä tutkiuksen toteuttamisen jälkeen. Mallin tavoitteena on ratkaista hinnoitteluun liittyviä haasteita ja auttaa kohdeyhtiötä ymmärtämään paremmin asiakkaidensa kannattavuuksia tai kannattamattomuuksia. On myös tarkoituksenmukaista, että kustannukset kohdistuvat asiakkaille mahdollisimman oikeellisesti aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tutkimuksessa toteutettavaa muutosta tarkasteltiin myös muutosjohtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen empiiristä osuutta eli laskentajärjestelmän rakentamista ja implementoimista pyrittiin toteuttamaan huomioiden muutosjohtamisen periaatteita. Muutosprosessi eteni pitkälti muutosjohtamisviitekehyksen vaiheiden mukaisesti. Tutkimuksessa aikaansaatu laskentamalli osoitti, että aikaperusteinen toimintolaskenta toimii hyvin työaikaintensiivisessä palveluyhtiössä. Kuten kirjallisuus antoi olettaa, malli oli myös rakenteeltaan riittävän yksinkertainen, mikä helpotti mallin valmistamista kohdeyhtiön mahdolliseen käyttöön. Mallin rakentaminen osoitti myös sen, että tarkoituksenmukainen ERP-järjestelmä keventää huomattavasti työmäärää, jonka uuden mallin rakentaminen vaatii. Tutkimus tarjosi akateemista kontribuutiota erityisesti tutkimalla aikaperusteisen toimintolaskennan käytettävyyttä asiakaskannattavuuslaskennassa. Tutkimus haastoi aikaperusteista toimintolaskentaa käsittelevässä kirjallisuudessa enimmäkseen käytettyjä standardiaikoja käyttämällä pohjana ERP-järjestelmästä saatuja todellisia aikoja työtehtäville. Aikaperusteinen toimintolaskenta osoittautui erityisen toimivaksi laskentamenetelmäksi turvallisuusalan palveluyhtiölle.fi
dc.description.abstractThis thesis is made as a commission for a Finnish company operating in security industry. The objective of the thesis is to build cost accounting system that calculates customer profitability. The cost accounting model chosen for the thesis is time-driven activity-based costing (TDABC) based on the model’s accuracy as well as simplicity. The thesis’ method approach chosen for this thesis is constructive case study approach because in the thesis cost accounting model is being built for the case company and the purpose of the model is to solve practical problems faced by the case company. More closely, the target of this study is case company’s administrator services department, but the model built for the specific department is later on implemented to other departments as well. The objective of the model is to solve challenges regarding pricing and help case company understand better customer profitability or unprofitability. It is also important that the costs are allocated to the customers as correctly as possible following matching principle. The change executed in the study was also examined from change management perspective. The empirical study, meaning the building and implementation of the cost accounting model, was carried out with consideration of the principles of change management. The change process was by large extent proceeded according to phases of typical change management framework. Accomplished accounting model indicated that time-driven activity-based costing works well in labor intensive service company. As the literature suggests, the model was also simple enough which made the building of the model easier. The building of the model also pointed out that having an appropriate ERP-system reduces the workload that a new model requires. Thesis provided with academical contribution by researching the usability of time-driven activity-based costing for customer profitability analysis. The study challenged the time-driven activity-based costing literature and its use of standard time estimates by using real-time data from ERP system. Time-driven activity-based costing also turned out to be especially functional for service company operating in security industry.en
dc.format.extent102+3
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/111423
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2021120510568
dc.language.isofien
dc.locationP1 Ifi
dc.programmeAccountingen
dc.subject.keywordaikaperusteinen toimintolaskentafi
dc.subject.keywordkustannuslaskentafi
dc.subject.keywordmuutosjohtaminenfi
dc.subject.keywordlaskentajärjestelmäfi
dc.titleAsiakaskannattavuuslaskentajärjestelmän rakentaminen kohdeyhtiölle perustuen aikaperusteiseen toimintolaskentaanfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files